Leren zichtbaar maken: de grondslag

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Punten

12 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Registratiecode

eyjEi8qwRj

Beschrijving

Deze scholing kan gezien worden als een inleiding op het werk Leren Zichtbaar Maken van John Hattie. Deze dag levert de deelnemer informatie op rond een vijftal thema’s te weten:

 • Het onderzoek van John Hattie
 • De zichtbaar lerende leerling
 • Feedback
 • Ken uw impact
 • Denkkaders

Van elk thema zal informatie gegeven worden, vervolgens wordt er samen met de deelnemers gekeken naar de vertaling in de eigen praktijken worden hier voorbeelden van gegeven. Er worden videofragmenten en voorbeelden uit zowel de Nederlandse als de internationale praktijk gegeven. Aan het einde van elke sessie wordt gekeken of de gestelde doelen zijn gehaald.

Het programma zal niet in losse dagdelen worden aangeboden, het omvat een volle dag.

De deelnemers of een heel team kan na afloop van deze dag zelf verder met de vijf thema’s. Daarnaast bieden we een vervolgprogramma aan. Voor de volledigheid wordt dit kort genoemd: In het vervolgprogramma Bewijs in Actie deel 1 en 2, hier niet beschreven, wordt het leren zichtbaar maken onderzoek tevens gekoppeld aan de Leren zichtbaar maken Impactcyclus. Een manier om structureel het leren van leerlingen te koppelen aan het leerproces van de leraar.

Opbrengsten

DOEL: De kernboodschappen van Visible Learning onderzoek te begrijpen en een verband kunnen leggen tussen Visible Learning en wat er gebeurt in jouw school. Concreet betekent dit voor leraren het volgende. De leraren leren:

 • Gefundeerde keuzes maken die kansrijk zijn om het leren van leerlingen effectief te verbeteren.
 • Het leerproces van leerlingen in beeld brengen en op basis hiervan bepalen hoe onderwijs er voor deze kinderen eruit zou kunnen zien en wat je eigen leerdoel als leraar is.
 • Het belang van feedback ervaren en wat de mogelijke impact hiervan is op het leerproces.
 • Welke denkkaders effectief kunnen zijn bij effectief onderwijs.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Personeel & Organisatie
 • Werkproces(sen)
 • Plannen en behalen van onderwijsdoelstellingen
 • Inrichten en organiseren van de klas
 • Voorbereiden van een instructieles
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Kwaliteitszorg beleid
 • Kwaliteitszorg
 • Visie ontwikkelen
 • Visie ontwikkelen
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
Recensies