Leidinggeven aan een PLG

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

De essenties

 • Zicht op wat een Professionele Leergemeenschap voor je school kan betekenen om het leren van leerlingen te versterken.
 • Concreet aan de slag om je school te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap.
 • Leren hoe je als leider van een PLG een PLG-proces aan kunt sturen.

Doelen en resultaat

Je leert:

 • wat een Professionele Leergemeenschap (PLG) is en relateer je dit aan de eigen visie op het professioneel leren van leraren.
 • hoe je een PLG in kunt richten voor duurzame verbeteringen gericht leren van de leerling, de leraar en het team.
 • hoe je processen binnen de PLG kunt leiden en sturing geeft aan een samenleercultuur, gericht op het leren van iedereen.

Inhoud en werkwijze

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt de professionele leergemeenschap (PLG) een succesvolle methode is voor:

 • het focussen op het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen;
 • het versterken van de ontwikkeling van lerarenteams.

De Amerikaanse expert op dit gebied Richard DuFour beschrijft een PLG als een cyclisch proces, waarin directeuren en leraren gezamenlijk werken. De 3 grote ideeën van een PLG zijn:

 • Focus op leren: leren is het fundamentele doel van onze school en daarom willen wij alle praktijken en hun resultaat op het gebied van leren onderzoeken.
 • Focus op gezamenlijkheid: wij werken gezamenlijk om dit fundamentele doel te bereiken.
 • Focus op resultaat: wij onderzoeken onze effectiviteit op basis van de behaalde resultaten.

In het Actieplan Leraar 2020 is de doelstelling opgenomen dat scholen zich ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap. In deze opleiding leer je hoe.

Inhouden

 • Wat is een professionele leergemeenschap
 • Leidinggeven aan een PLG
 • Een cultuur van samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid
 • Stellen van doelen en veranderkennis
 • Waarom en hoe van data en actieonderzoek
 • PLG en Lessonstudy
 • Plannen en monitoren

Werkwijze

 • Korte presentaties
 • Reflectie en interactie over de inhouden
 • Verbindingen leggen met de eigen praktijk
 • Huiswerkopdrachten in de eigen situatie

 Literatuur

 • DuFour, R. & Fullan, M. (2015). De vijf essenties van leiding geven aan een PLG. Vlissingen: Bazalt.
 • DuFour, R. & DuFour,R., Eaker,R. & Many,T. (2012). Leraren leren samen, Werken aan beter onderwijs in een professionele leergemeenschap. Vlissingen: Bazalt
 • Kagan,S., Kopmels, D. & Jaeger, B. de(2015). Coöperatief Vergaderen, Een complete aanpak voor actief vergaderen met betrokken deelnemers. Vlissingen: Bazalt
 • Garmston, R.J. & Zimmerman, D.P. (2015). Groeien als gespreksleider, Omgaan met lastige situaties in een vergadering, training en PLG. Vlissingen: Bazalt.

Deze opleiding wordt als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het deelthema ‘Professionele leergemeenschap’ (uit het thema Kennis- en kwaliteitsontwikkeling).

 

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Schoolontwikkeling
 • Management
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Werkproces(sen)
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Werkoverleg met een collega
 • Vergaderen met het team
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie/professionele cultuur
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Schoolbestuur
 • Schoolleiding
Recensies