Goed gedrag kun je leren

Beschrijving

Gedrag is een vak. Goed gedrag moet aangeleerd worden. Gewenst gedrag leer je echter niet in n les, het is een voortdurend leerproces. Positive Behavior Support is gebaseerd op evidence-based methoden en biedt strategieën op school-, groeps- en individueel niveau om leerkrachten te ondersteunen bij het creëren van een leergerichte omgeving en het voorkomen van gedragsproblemen.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Gedragsproblemen
  • Werkproces(sen)
  • Voeren van een conflictoplossend gesprek met één of twee leerlingen
  • Ontwikkelproces(sen)
  • Omgaan met gedragsproblemen
Recensies