De Bovenkamer

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Veel leerkrachten zitten met hun handen in het haar wanneer zij lesgeven uit de moedertaalmethodes voor hun anderstalige leerlingen. In de moedertaalmethodes vraagt men naar de onbekende weg: “Maak zinnen met… Vul zinnen aan… Maak samenstellingen… Maak meervoudsvormen van…”

Als leerkracht dient u zich ervan bewust te zijn dat deze voorkennis veelal niet aanwezig is. Hoe nu met deze lessen om te gaan? De bovenkamer kan u daarbij ondersteunen.

Opzoekboek basisgrammatica
De bovenkamer is een vooral visueel opzoekboek voor de basisgrammatica van het Nederlands voor anderstaligen én Nederlandstaligen vanaf groep vier in het primair onderwijs en de lagere klassen uit het middelbaar onderwijs.
Het pakket bestaat uit:

 • De bovenkamer, het boek voor de leerling;
 • De bovenkamer, de handleiding voor leerkrachten vanaf groep vier (in Nederland) van het primair onderwijs met een of meer anderstalige kinderen in de klas. Hierbij een CD-rom waarop werkbladen voor de leerling te vinden zijn.
 • Een set strookjes waarmee leerlingen zinsbouw en ontleden kunnen oefenen.

Programma
In de vijf bijeenkomsten behandelen we de verschillende hoofdstukken uit De bovenkamer in relatie tot de nieuwste taalmethodes. Hoe kun je onderdelen gebruiken als voorbereiding bij de lessen uit de taalmethode, zoals:

 • Het vormen van zinnen en zinsdelen;
 • Verschillende woordsoorten zoals zelfstandig naamwoord, lidwoorden voornaamwoorden, samenstellingen;
 • Alles rondom de tijden en de vormen van typen werkwoorden;
 • Verwijzende functiewoorden;
 • Het ontleden van zinnen en het benoemen van woordsoorten;
 • Klanken, uitspraak en spelling.

Kijk voor een actueel en volledig overzicht van alle trainingen en opleidingen op open inschrijving op www.hco.nl/agenda.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerling
Recensies