Basiscursus christelijk opvoeden

Beschrijving

Opvoeden is samen onderweg zijn. Kinderen verkennen de wereld om zich heen. Voor de ontwikkeling van het kind is het evenwicht tussen ondersteunen en grenzen stellen van groot belang. In drie of vier basisbijeenkomsten worden ouders ondersteund en toegerust om hun kind(eren) te begeleiden vanuit Bijbelse waarden en normen. Het boekje Essenties van christelijk opvoeden wordt daarbij uitgereikt en gebruikt.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Opvoedondersteuning
  • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
  • Specifieke doelgroepen
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies