Opvoedingskring

Beschrijving

Bij een opvoedingskring komt een vaste groep ouders minimaal vijf keer bij elkaar om te praten over opvoeden. Ouders leren van elkaar en de professionele begeleiding om hun kinderen beter te kunnen begrijpen en te begeleiden. Driestar Onderwijsadvies heeft in 2010 een pilot uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat het zelfvertrouwen van de moeders was versterkt door de bijeenkomsten en de vaders raakten meer betrokken. De combinatie van het delen van ervaringen en nieuwe informatie waardeerden de moeders. Een deskundig adviseur van Driestar Onderwijsadvies begeleidt deze bijeenkomsten en is bereid de school te begeleiden in het aanvragen van een gemeentelijke subsidie.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Opvoedondersteuning
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies