E-module intervisie

Prijs

25

Duur

6

Punten

6 SBU

Beschrijving

Waarom intervisie? 
Op scholen wordt veel geleerd, maar vooral door leerlingen. Van u als professional wordt ook verwacht dat u een levenlang blijft leren. Trainingen, workshops, lezingen etc. zijn een manier om up to date te blijven, maar met intervisie maakt u het leren persoonlijk. Bij intervisie gaat het hoe u nog beter of anders kwesties uit de dagelijkse praktijk kunt aanpakken. Een mooier cadeau kunt u zichzelf niet geven.

Waarom een e-module? 
Met e-learning kunt u leren op een eigentijdse manier, op het moment dat u het uitkomt. U kunt deze module individueel doorlopen, maar ook als onderdeel van een traject, waarbij ook persoonlijke begeleiding is op de werkplek, bijvoorbeeld bij het opstarten van een intervisiegroep. Hierbij kunt u ook gebruik maken van een e-coach om feedback te krijgen op uw opdrachten. 

E-module intervisie kort samengevat
In de module intervisie worden leraren voorbereid op het deelnemen aan intervisie. Er wordt ingegaan op wat intervisie is, namelijk een gestructureerde manier om werkgerelateerde problemen met collega’s te bespreken. Een aantal succesfactoren wordt benoemd, zoals een gesprekleider, een agenda, regelmatig terugkerende bijeenkomsten, onderlinge veiligheid en de focus op leren. De vaardigheid om vragen te stellen wordt geoefend naar aanleiding van een casus. 

Opbrengsten

Toepassing
De e-module intervisie kan ingezet worden als voorbereiding op intervisie op de werkvloer. Kennis over intervisie, het afstemmen van verwachtingen en oefenen van vaardigheden zijn onderdeel van de cursus. De deelnemers komen goed toegerust aan de start, waardoor de bespreking zal zich sneller verdiepen. 

BLENDED LEARNING EN E-COACH

U kunt e-learning ook combineren met contactmomenten en/of in combinatie met een e-coach, dit heet blended learning.

Stel u wilt intervisie op uw school of vakgroep introduceren. Hoe zou u dat kunnen aanpakken? Hieronder volgt een korte opzet hoe een dergelijk traject er uit kan zien, met gebruik van deze module:

  1. startbijeenkomst
  2. e-module intervisie
  3. e-coach
  4. intervisie met externe gespreksleider
  5. evaluatie

Een blended traject kan begeleid worden door een adviseur van OnderwijsAdvies. Deze adviseur kan als e-coach en als externe gespreksleider bij de eerste intervisiebijeenkomsten optreden. De startbijeenkomst kan fysiek plaatsvinden (heeft de voorkeur i.v.m. persoonlijke kennismaking) of via skype verbinding. 

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Schoolontwikkeling
Recensies