Ouderbetrokkenheid

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

In het basisonderwijs zijn ouders vaak erg betrokken bij de school van hun kind. Scholen doen een beroep op de ouders, bijvoorbeeld voor hulp bij activiteiten. Daarnaast kunnen ouders via de medezeggenschap een rol vervullen. De meeste scholen hebben ook een ouderraad. Ouderbetrokkenheid op school is prettig maar ouderbetrokkenheid thuis is bepalend voor schoolsucces. Onderwijsondersteunend gedrag zoals voorlezen, helpen met huiswerk, informeren naar school en oefenen in redeneren maakt dat kinderen het beter doen op school.


Wilt u op uw school het educatief partnerschap met ouders verder versterken dan is visie en beleidsontwikkeling een goed instrument. Op grond van onze ervaring in Den Haag met het project Meer kansen met ouders en onze expertise in procesbegeleiding van visie- en missietrajecten in het onderwijs, kan het HCO u hierbij ondersteunen.

Stappenplan voor beleid ouderbetrokkenheid
Een beleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school mét en voor ouders ontplooit. Dit is meer dan een agenda met te ontplooien activiteiten, maar is vooral een visiedocument. In dit plan geeft de school aan: Waarom en hoe willen we ouders bereiken? Het HCO kan u ondersteunen bij het maken van een stappenplan voor uw school. Daarnaast kunnen wij in onderling overleg helpen invulling te geven aan de activiteiten om het partnerschap met ouders invulling te geven. Denk aan trainingen of thematische ouderavonden bijvoorbeeld.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Schoolleiding
Recensies