Spelend leren

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Congres / conferentie

Beschrijving

Spel is de basis binnen het peuter- en kleuteronderwijs. Spelen doen de jonge kinderen het allerliefste én spel is voor hen dé manier om te leren.

Wat hebben peuters en kleuters nodig om spelenderwijs tot leren te komen?

 • Een speelleeromgeving die deze jonge kinderen prikkelt in hun nieuwsgierigheid en uitdaagt met rijke spelmaterialen.
 • Een professional die aansluit bij het spel van kinderen en observeert waar de kansen liggen om de kinderen in de groep verder te helpen.

Belangrijk blijft altijd dat jonge kinderen zich veilig voelen en genoeg tijd krijgen om in de flow van hun spel te komen.

Ondersteuning kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen
Alle pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten hebben een hele belangrijke rol bij het leren van jonge kinderen. Het HCO ondersteunt hen bij het uitvoeren van activiteiten op een spelmatige manier, goed klassenmanagement, creëren van een rijke speelleeromgeving en spelbegeleiding. Denk aan:

 • Taining Spelbegeleiding;
 • Ondersteuning bij visieontwikkeling op goed onderwijs voor het jonge kind;
 • Cursus speelleeromgeving;
 • OGW en spel;
 • Demonstratiespel;
 • 80% van de doelen behalen ze zelf;
 • Regio Den Haag: Vroegsignalering: omgaan met opvallend spel (peuters).

Ook organiseert het HCO elk jaar de Regionale Dagen Jonge Kind (RDJK).

PDO: Pedagogisch Didactische observatie
Het PDO (Pedagogisch didactische observatie) is een onderzoek naar de manier waarop peuters en kleuters leren. U kunt dit instrument inzetten bij jonge kinderen waar er zorgen zijn over de ontwikkeling. Ook kunt u het PDO inzetten als u signaleert dat kinderen juist verder zijn in hun ontwikkeling. Met het PDO observeert u door welke interventies, op welk niveau en op welke manier u kunt aansluiten bij de behoeften van de peuter en kleuter.

Training Spelend op Pad
Voor sommige kinderen is samenspelen en/of samenwerken met leeftijdsgenoten niet vanzelfsprekend. Zij worden snel boos en raken vaak in conflict, maken moeizaam contact met andere kinderen of komen op een of andere manier niet tot spel. Voor deze kinderen is de training Spelend op Pad ontwikkeld.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Leerlingvolgsysteem
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies