Observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs. Het observeren en registreren van de brede ontwikkeling is noodzakelijk om het ontwikkelingsverloop in beeld te brengen en te kunnen volgen. Hierdoor kunt u als pedagogisch medewerker voortdurend inspelen op de speelleerbehoefte van kinderen. Volgen, signaleren en kindgericht werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het levert informatie om de ontwikkeling doelgericht te stimuleren (opbrengstbewust werken). Observaties vormen ook de basis voor het gesprek met ouders en collega’s over het kind.Aandachtspunten bij observeren en registreren zijn:

 • sociale en emotionele ontwikkeling: zelfredzaamheid en spel
 • spraak- en taalontwikkeling: ontluikende geletterdheid
 • ontluikende reken- en wiskundeontwikkeling
 • (senso)motorische ontwikkeling Kindvolgsystemen zijn een middel bij observatie en
  registratie.

Kindvolgsystemen zijn een middel bij observatie en registratie. Elk systeem heeft specifieke kenmerken. Wij ondersteunen u graag bij de keuze en de invoering van een van de volgende digitale kindvolgsystemen:

 • KIJK!
 • OVMZJK
 • HOREB
 • PRAVOO
 • Cito volgsysteem jonge kind

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
Recensies