Werken met het groeidocument

Type

Adviestraject

Beschrijving

Het Groeidocument is een middel om de extra ondersteuning voor een leerling in kaart te brengen, te plannen en te evalueren. Handelingsgericht Arrangeren krijgt vorm binnen het samenwerkingsverband door het groeidocument.  In het document wordt gewerkt met de termen: overzicht-inzicht-uitzicht. De intern begeleider en leerkrachten zijn in staat om op basis van het Groeidocument een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ (OOGO) te voeren met leerling en ouders, zodat duidelijk wordt welke extra ondersteuning gewenst en haalbaar is. Dit overleg vindt plaats binnen een Multidisciplinair Overleg (MDO) of Ondersteuningsteam.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Noord-Holland
  • Specialisme
  • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
  • Onderwijsondersteuningsprofiel
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies