Training | Faalangst

Beschrijving

U loopt steeds tegen die ene leerling aan, die geen moeite heeft met de leerstof, maar tijdens repetities en toetsen stééds blokkeert. Ook al zegt u telkens opnieuw dat hij/zij het best wel kan.Faalangst! Kinderen kunnen er heel erg mee zitten wanneer ze alleen nog maar kunnen denken dat ze zullen mislukken of afgaan.U vraagt zich af hoe u die negatieve spiraal kunt doorbreken.
Driestar Onderwijsadvies biedt een cursus aan om deze leerlingen handvatten te geven om beter om te gaan met hun faalangst.
Tijdens deze cursus: leren de leerlingen anders aan te kijken tegen taaksituaties. De leerlingen krijgen voldoende mogelijkheden om te oefenen in het omgaan met hun faalangst, waarbij we ze ook leren om te gaan met de lichamelijke spanning. 
De cursus wordt op de eigen basisschool gegeven door een leerkracht van de school en een psycholoog/orthopedagoog van Driestar Onderwijsadvies.
Bij aanmelding voor de cursus vinden er selectiegesprekken plaats met de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten. Daarna wordt de groep samengesteld. Er kunnen maximaal 6 - 8 kinderen aan één cursus deelnemen. De planning van de bijeenkomsten wordt in overleg met de school gedaan. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur voor de kinderen. Tijdens de eerste bijeenkomst maken de kinderen kennis met elkaar en met de werkwijze van de groep. Er wordt geoefend met het G-denken, het herkennen van gevoelens en leren ontspannen van de spieren. Er worden ademhalingsoefeningen gedaan en er wordt met individuele leerpunten geoefend. Daarnaast worden er twee ouder- en leerkrachtbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan manieren waarop kinderen met faalangst thuis en op school kunnen worden begeleid. Ouders en leraren worden bij de training betrokken om het kind te steunen en in te spelen op de oefeningen die tijdens de cursus gedaan worden.
De school kan overleggen met de ouders over een bijdrage in de kosten. Het is tevens mogelijk dat een aantal basisscholen deze cursus samen aanvraagt, waardoor de begeleidingstijd per school sterk vermindert.Ook kunnen wij een training verzorgen, die voor een groot deel wordt vergoed via de zorgverzekeraars van de deelnemers. De school zorgt voor een ruimte, waarin de bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. De cursus kost voor de leraar, die medetrainer is, ongeveer 70 uur. Van de betrokken ouders en leerkrachten wordt verwacht dat ze de voor hen bestemde bijeenkomsten bijwonen en de kinderen begeleiden en steunen bij het oefenen buiten de groep.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Faalangst
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies