Opleiding tot Rekencoördinator Voortgezet onderwijs

Prijs

852,-

Duur

5 bijeenkomsten

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Het versterken van de rekenvaardigheden van leerlingen in het VO is een hele uitdaging! Met de referentieniveaus en de centrale eindtoets rekenen in het vooruitzicht is het bieden van effectief rekenonderwijs essentieel. Als rekencoördinator heb jij de opdracht om het rekenbeleid op school vorm te geven.

In deze opleiding leer je het rekenonderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen. De opleiding richt zich op kennis en vaardigheden die van belang zijn in de praktijk van het voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan de referentieniveaus en de centrale rekentoets, het differentiëren in de groep, het organiseren van het rekenonderwijs en het monitoren van de resultaten. Daarnaast is er aandacht voor de zorg en begeleiding voor leerlingen met ernstige rekenwiskunde problemen en dyscalculie. En we gaan aan de slag met het rekenbeleid op jouw school.

De inhouden zijn gekozen vanuit actuele wetenschappelijke inzichten rond goed rekenonderwijs, zoals bijvoorbeeld het landelijke protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie VO (ERWD2), dat in november 2012 is verschenen.

De bijeenkomsten bestaan uit 5 middagen van 14.00-18.00 uur, waarin niet alleen aandacht is voor wetenschappelijke- en praktijkkennis, maar waar ook ruimte is voor het oefenen van vaardigheden en het reflecteren op de eigen rol als rekenspecialist. Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio. Alle opdrachten, werkbladen en andere persoonlijke reflecties worden hierin verzameld. Het uiteindelijke doel van de opleiding is het opstellen van rekenbeleid op schoolniveau.

Bijeenkomsten

Bijeenkomst 1
Deze bijeenkomst start met kennismaken en toelichting op de opleiding. We kijken naar onze eigen professionele gecijferdheid en de actuele ontwikkelingen als het gaat om rekenonderwijs komen aan bod waaronder het Protocol ERWD. Tevens starten we met een analyse van het rekenonderwijs op de eigen school.

Bijeenkomst 2
De kernelementen van goed rekenonderwijs in het VO hebben een centrale plek. We gaan in op de organisatie van rekenonderwijs en het rekenbeleid op scholen. We gaan in op de aansluiting PO-VO (rekenstrategieën, doorlopende leerlijnen). De referentieniveaus hebben een plek net zoals de Centrale rekentoets. We maken een start met de opzet van het rekenbeleid op school en jouw taak als rekencoördinator. In de volgende bijeenkomsten volgen we de voortgang van jouw plan.

Bijeenkomst 3
Deze bijeenkomst gaan we in op de rekenles; didactiek en instructie, modellen om de rekenles te verdiepen en te versterken en we kijken naar hoe je je les goed kunt voorbereiden. We bekijken de manier waarop je kunt werken aan betekenisverlening (Vertaalcirkel). Differentiatie heeft een plek.

Bijeenkomst 4
We gaan in op specifieke onderwijsbehoeften; op welke manier kun je deze achterhalen met een diagnostisch rekengesprek. Wat hebben kinderen met ernstige rekenwiskunde problemen en dyscalculie nodig. Hoe wordt dit op school georganiseerd? Ook rekenbeleving en motivatie komen aan de orde.

Bijeenkomst 5
Deze laatste bijeenkomst staat in het teken van de presentaties van de rekenbeleidsplannen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Referentieniveaus rekenen
 • Rekenen / dyscalculie
 • Sector(en)
 • VMBO
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
Recensies