Rekendocent in het voortgezet onderwijs; goed op weg naar de centrale rekentoets

Prijs

568,-

Duur

4 bijeenkomsten

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Hoe zorgt u er als rekendocent in het voortgezet onderwijs voor dat alle leerlingen slagen voor de rekentoets? In deze training staat het bieden van goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs centraal.

Uit onderzoek blijkt dat instructie het meest effectief is bij het verbeteren van rekenprestaties van leerlingen. Maar wat zijn de do’s en don’ts van een goede rekeninstructie? We gaan in op strategiegebruik, differentiatie, rekendidactiek en de aansluiting met het PO. Daarnaast is er aandacht voor het signaleren van rekenproblemen en de aanpak voor zwakke rekenaars. Leidraad binnen deze training vormen de referentieniveaus rekenen, de centrale eindtoets en het protocol Ernstige Reken Wiskunde-problemen en Dyscalculie VO (ERWD²).

Bijeenkomsten

Bijeenkomst 1
Start met een kennismaking en toelichting bij de opzet van de training. De grote lijn wordt duidelijk aan de hand van het Protocol Ernstige Rekenwiskunde problemen en Dyscalculie. De hoofdlijnen rekenen komen aan bod en we gaan in op diagnosticerend onderwijzen met het handelingsmodel en drieslagmodel.

Bijeenkomst 2
De kenmerken van effectief rekenonderwijs staan centraal. Daarnaast kijken we naar uw eigen professionele gecijferdheid en komen de verschillen tussen PO en VO aan de orde.

Bijeenkomst 3
Het referentiekader en de centrale rekentoets hebben een plek. Tevens kijken we naar hoe in een kort tijdsbestek (10 minuten) zicht wordt verkregen op onderwijsbehoeften van leerlingen middels een rekengesprek.

Bijeenkomst 4
We gaan in op de onderwijsbehoeften en begeleiding van zwakke rekenaars. Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie komen aan bod: wat zijn signalen, welke acties zijn nodig en wat vraagt dit aan begeleiding?

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Referentieniveaus rekenen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Toetsing / Analyse
 • Rekenen / dyscalculie
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • Havo
Recensies