Ontwikkelperspectief

Beschrijving

Er zijn leerlingen die speciale zorg en begeleiding nodig hebben om ze tot hun recht te laten komen en hun ontwikkeling te stimuleren. Naast het ‘gewone’ lesprogramma maken we dan een aparte leerroute. Vaak is het dan de vraag hoe we deze leerlingen goed kunnen volgen en kunnen anticiperen op hun ontwikkeling. Een middel daarbij is het werken met een ontwikkelingsperspectief. Op basis van een aantal factoren wordt vastgesteld wat het uitstroomprofiel van deze leerling wordt. ParnasSys ondersteunt dit proces.
Het vraagt extra aandacht als een leerling bij één van de hoofdvakken het fundamentele eindniveau niet zal halen doordat hij op de LOVS-toetsen (bij herhaling) meer dan tien onderwijsmaanden achterstand heeft. U staat dan voor de beslissing om al dan niet een ontwikkelingsperspectief voor hem te maken. U wilt dat ontwikkelperspectief op de juiste manier formuleren, daarbij rekening houdend met de eisen die de onderwijsinspectie eraan stelt. Wij helpen u daar graag bij!
Driestar Onderwijsadvies biedt u de mogelijkheid om hierover uitgebreid kennis op te doen. Dat kan door het bezoeken van een presentatiebijeenkomst waarop u stapsgewijs ingeleid wordt in de materie. Deze bijeenkomsten worden ook verzorgd op: - schoolniveau - scholengroepniveau - stichtingsniveau. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een experttraject te volgen waarbij aan de hand van een concrete leerling uit uw eigen school ervaring opdoet. U leert niet alleen om een realistisch ontwikkelingsperspectief op te stellen, maar wordt ook in de loop van het cursusjaar geholpen bij de evaluatie en bijstelling van het uitgevoerde plan.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Schoolontwikkeling
  • Leerlingvolgsysteem
Recensies