Schoolvideo interactie begeleiding

Prijs

€ 2950,-

Duur

2 jaar

Beschrijving

De taak van leerkrachten wordt steeds complexer. Van hen wordt verwacht dat zij kunnen omgaan met individuele verschillen tussen leerlingen, dat zij onderwijsvernieuwingen invoeren en dat zij interactief lesgeven. Het is begrijpelijk dat niet iedere leerkracht dit in een handomdraai kan realiseren. Bij Schoolvideo interactiebegeleiding (SVIB) worden aan de hand van korte video-opnames succesvolle interacties tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Door middel van beeld-voor-beeld analyses wordt gekeken hoe geslaagde contactmomenten tot stand komen. De interactie, didactiek en het klassenmanagement worden met elkaar in verband gebracht. Juist door de interactie te plaatsen in samenhang met andere vaardigheden worden alternatieven uitvoerbaar.
Doelstellingen:
De leerkracht is in staat, met behulp van de videobeelden, eigen ontwikkelpunten te formuleren;
De leerkracht is in staat om te reflecteren en zijn eigen rol te benoemen in geobserveerde problematiek;
De leerkracht heeft aanzetten tot handelen gekregen om de geformuleerde ontwikkelpunten te oefenen;
De leerkracht heeft op basis van besproken videobeelden verbeterpunten geoefend en vooruitgang ervaren.
Allereerst vindt er een intakegesprek op locatie plaats. Daarna volgen minimaal drie observaties met een nagesprek. Aan de hand van korte video-opnames in de klas wordt de interactie tussen leerkracht en leerling(en) vastgelegd. Daarna wordt de zichtbare interactie geanalyseerd. De interactie waar naar gekeken wordt, wordt gezien in samenhang met de didactiek en het klassenmanagement. De SVIB-begeleiding richt zich op het zoeken van mogelijkheden van de leerkracht, om te komen tot een juiste interactie en relatie. De begeleiding richt zich op het uitbouwen van vaardigheden die reeds aanwezig zijn. De opnames vinden plaats op samen overeengekomen tijdstippen en duren niet langer dan 45 minuten. Het nagesprek duurt maximaal een uur. De nagesprekken vinden plaats tussen de begeleider en de betreffende leerkracht.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Personeel & Organisatie
  • Opleiden & professionaliseren
  • Schoolontwikkeling
  • Studieloopbaan & beroepsoriëntatie
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies