Passend onderwijs

Type

Congres / conferentie

Beschrijving

Passend onderwijs. Een grote hobbel, of juist een uitdaging? Misschien vraag je je wel af: Ben ik wel in staat om met nog meer verschillen in m’n klas om te gaan? Hoe differentieer ik voldoende in mijn groep zodat alle kinderen optimaal van mijn lessen profiteren?

Driestar onderwijsadvies ziet dat er veel komt kijken bij de realisatie van passend onderwijs. Met de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs zullen kinderen met speciale onderwijsbehoeften vaker een reguliere school bezoeken in plaats van een speciale school dan voorheen. We zien het echter niet als een bedreiging, maar eerder als een kans!

De Wet passend onderwijs brengt namelijk ook iets moois. Passend onderwijs vraagt van leraren om niet langer te denken vanuit de beperkingen die kinderen kunnen hebben, maar vanuit de mogelijkheden in groei die elk kind heeft.

Driestar onderwijsadvies helpt je bij onder andere: 

 • Groepsdynamica;
 • Hoogbegaafdheid;
 • Ouderbetrokkenheid;
 • Leerkrachtvaardigheden;
 • Handelingsgericht werken;
 • Coaching ib'er/ab'er;
 • ...en meer.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • meer
 • Werkproces(sen)
 • Werken met projectgroepen in de klas
 • Voeren van een klassengesprek
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Praktijkonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • meer
Recensies