De verkeersleerkracht en SCHOOL op SEEF

Type

Praktische handreiking

Beschrijving

De verkeersleerkracht is de coach die de school gedurende meerdere jaren ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren en organiseren van de praktische verkeerslessen op het schoolplein en in de omgeving van de school. De inzet van de verkeersleerkracht richt zich op alle onderdelen van SCHOOL op SEEF, het programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

In een periode van drie jaar neemt de inzet van de verkeersleerkracht in de school af en de inzet van de leerkrachten toe met als doel dat de school na drie jaar zelfstandig structureel aan (praktische) verkeerseducatie en verkeersveiligheid werkt. Na deze drie jaar is de verkeersleerkracht nog enkele uren per jaar beschikbaar voor begeleiding en advies op maat van de school. 

Opbrengsten

Gedurende de periode dat een verkeersleerkracht op je school aanwezig is, is het streven dat een school:

 • theoretische en praktische verkeerseducatie geeft in alle groepen;
 • verkeersveiligheid en verkeerseducatie structureel opgenomen heeft in het schoolbeleid;
 • met de ouders/verzorgers communiceert over de verkeersactiviteiten en de rol van de opvoeders binnen verkeersveiligheid;
 • contact onderhoudt met de gemeente bij problemen in de schoolomgeving.

Voor de school zijn er geen kosten verbonden aan deelname, de kosten worden vergoed door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Holland Rijnland of Midden Holland.

Voor het VO (leerjaar 1 en 2) en studenten MBO en Pabo verzorgen wij diverse gastlessen. Kijk voor inspiratie op www.onderwijsadvies.nl/GastlessenVO.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Verkeer
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • meer
Recensies