Opleiding Specialist Rekenen

Duur

8 bijeenkomsten van 3 uur, een werkbezoek en een terugkomstbijeenkomst van 2 uur.

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Uitgangspunten van deze opleiding zijn: goed reken-wiskundeonderwijs, doelen stellen en feedback geven, kwaliteit instructie, lesmodel, gebruik maken van handelingsmodel en drieslagmodel, afstemmen op onderwijsbehoeften. Voor het complete overzicht, klik op 'meer informatie'. 

Opbrengsten

Na het volgen van de opleiding ben je in staat je rekenlessen te optimaliseren door gebruik te maken van de kennis die je tijdens de cursus hebt opgedaan. Je kunt heldere doelen formuleren voor de groep als geheel en voor individuele leerlingen (en kunt daarbij leerdoelen methode, referentieniveaus en leerroutes Passende Perspectieven inzetten).
Verder kun je het handelingsmodel en drieslagmodel inzetten tijdens het observeren van leerlingen, tijdens het voeren van rekengesprekken en tijdens het geven van instructie en hulp. Ook ben je in staat om beleidsvoorstellen te formuleren voor uw eigen school.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Verbanden
 • Getallen
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
Recensies