Lezen | Opleiding leescoördinator

Beschrijving

Hoe staat het met het leesonderwijs op uw school? Er is de laatste jaren veel aandacht voor dit thema. Uit rapporten van de onderwijsinspectie blijkt dat een op de vier kinderen niet het vereiste leesniveau haalt bij het verlaten van de basisschool. Goede leesvaardigheid is echter wel nodig voor het vervolgonderwijs.
De cursus ‘Met lezen ga je wat beleven!’ is bedoeld voor leerkrachten, die opgeleid willen worden tot leescoördinator binnen hun eigen school. De taak van een leescoördinator is erop gericht om het leesonderwijs op de basisschool op een hoger plan te brengen. Uit onderzoek blijkt dat het niveau van technisch en begrijpend lezen nauw samenhangt met leesbeleving, leesmotivatie en de beschikbaarheid van diverse soorten boeken. Aandacht voor de leesbeleving is namelijk net zo belangrijk als de aandacht voor de leestechniek om te zorgen dat kinderen goede en betrokken lezers worden.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Personeel & Organisatie
  • Opleiden & professionaliseren
  • Leesvaardigheid
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies