Opleiding specialist gedrag

Prijs

2225

Duur

12 modules van 4 uur

Punten

84 SBU

Beschrijving

De opleiding bestaat uit een modulair scholingsprogramma en is ingericht volgens het OHGW model. Hierbij staat het steeds terugkerend proces van observeren, analyseren, handelen, evalueren en bijstellen van onderwijsbehoeften centraal in relatie tot de hiervoor benodigde competenties voor het omgaan met gedragsproblemen.

Opbrengsten

Na het volgen van deze opleiding:

  • (h)erkennen deelnemers de behoeftes van kinderen met opvallend gedrag en/ of gedragsproblemen én de groep. Bovendien weten ze hiernaar te handelen
  • hebben deelnemers kennis rondom psychische stoornissen gekoppeld aan handelingsadviezen voor in de klas
  • kunnen deelnemers gerichte handelingsplannen maken en implementeren voor het kind en de groep.
  • zijn deelnemers handelingsbekwaam.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
Recensies