Opleiding Specialist Taal

Duur

13 bijeenkomsten van 3 uur

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

De opleiding Taal is een opleiding waarin je in 4 modules van in totaal 13 bijeenkomsten dieper ingaat op specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van taalonderwijs; de normale ontwikkeling, veelvoorkomende afwijkingen en effectieve didaktiek bij de verschillende taaldomeinen.

Opbrengsten

Na het volgen van de opleiding heb je een bredere achtergrondkennis over taal, taalontwikkeling en didaktiek. Daarnaast kun je de sterktes en zwaktes in beeld brengen van je eigen taalonderwijs en verbeteracties formuleren en uitzetten binnen de eigen school.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
Recensies