Masterclass Ontdekkend leren en spel

Duur

tweedaagse training voor jongekind professionals

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

In de huidige maatschappij zijn probleemoplossend vermogen en creativiteit cruciale vaardigheden waar we kinderen op moeten voorbereiden. Maar hoe stimuleer je creativiteit bij kinderen? Worden kinderen voldoende uitgedaagd tot nadenken?

Met de masterclass Ontdekkend leren en spel leren pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw hoe zij hier gebruik van kunnen maken en samen met de kinderen door middel van spel op ontdekking kunnen. Door jonge kinderen te prikkelen met activiteiten en spel waarbij ze ontdekkend kunnen leren en door daarbij ‘ontdek’ vragen te stellen worden kinderen uitgedaagd tot nadenken. Kinderen worden hier creatief van en leren problemen oplossen. Dit zijn kwaliteiten en vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst.

De masterclass gaat onder andere uit van het gedachtengoed van Sustained Shared Thinking, een methodiek over brein en taalontwikkeling die in de VS veel wordt toegepast. Daarnaast is de masterclass gebaseerd op Speel Goed.

 

Programma

Dag 1
Thema’s op dag één zijn: Associaties en hersenopbouw, Creativiteit en nieuwsgierigheid, Academische taal en interactievaardigheden.
Naast informatie over deze elementen van ontdekkend leren, oefenen deelnemers met diverse opdrachten hoe zij in de praktijk aan de slag kunnen.

Dag 2
Dag twee start met een terugkoppelen van de praktijkopdracht. Reflectie en verdiepen staan centraal. Vervolgens is er een keuze uit de volgende modules: ontdekken met baby’s, ontdekken met absolute beginners, ontdekken en natuur en ontdekken en ouderbetrokkenheid.

Voor wie

De Masterclass Ontdekkend leren en spel is een training voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw.

Opbrengsten

De masterclass Ontdekkend leren en spel geeft pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten praktische handvatten in het stellen van de juiste vragen, het geven van een prikkelende en activerende begeleiding en het aanbieden van uitdagende materialen en activiteiten.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Schoolontwikkeling
  • Sector(en)
  • VVE / Jonge kind
  • Doelgroep(en)
  • Pedagogisch medewerker
Recensies