Zo leer je kinderen lezen en spellen Voortgezet (klas 2-6)

Prijs

€189 per dag

Duur

1 of 2 dagen

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Oefenend aan de slag met dat wat er in de tweede tot en met de zesde klas kan worden aangeboden. De aanpak voor het spellingonderwijs en de aanpak voor het technisch leesonderwijs worden besproken en verkend.

Deze cursus is geschikt voor leraren, intern begeleiders en ondersteuners:

 • mensen die de methodiek willen leren kennen,
 • mensen die uit de eerste klas (groep 3) komen en de tweede klas (groep 4) willen voorbereiden,
 • mensen die een klas overnemen die met de aanpak bekend is, maar het zelf nog niet zijn.

.
Onderwerpen technisch lezen:

 • geven van leesinstructie en het gebruiken van de leescategorieën daarbij
 • diverse werkvormen
 • tempo lezen
 • gebruik leren maken van leesbladen van ‘speciale leesbegeleiding’(Luc Konings)
 • bespreken en bekijken van leestoetsen met de blik van de methodiek
 • een leerlijn technisch lezen door de gehele school
 • het bijhouden van het aanbod van het technisch lezen in een logboek

.
Onderwerpen spelling:

 • het dictee als werkvorm
 • omgaan met categorie kaarten
 • een leerlijn spelling door de gehele school
 • consequent leren verwoorden van de denkstappen
 • het leren samenstellen van de dagelijkse oefendictees
 • het leren integreren van de woorden uit een oefenmethode en de dagelijkse dictees
 • het leren analyseren van de controledictees en toetsgegevens
 • het bijhouden van het spelling aanbod in een logboek

Opbrengsten

Deze eendaagse of tweedaagse cursus richt zich op klas 2 tot en met 6 en levert verbetering van de opbrengsten van het technisch lezen binnen de vrijescholen, door kennis van de didactiek rondom spelling onderwijs en technisch leesonderwijs, hulp bij verbetertrajecten, vergroten expertise leerkrachten, IB’ers en leesspecialisten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies