Lezen | Opleiden van leesouders

Beschrijving

U bent als school op zoek naar meer mensen die kunnen helpen bij het leesonderwijs op school. Extra leeshulp moet vaak individueel of aan een groepje kinderen gegeven worden en kost doorgaans veel tijd. Ditzelfde geldt voor het volgen van het dyslexieprotocol. Dit vraagt om een steeds terugkerende intensieve inspanning. Het binnen de school halen van opgeleide leesouders kan in deze situatie helpen. De opgeleide leesouder is in staat om individuele kinderen en groepjes kinderen gespecialiseerde leeshulp te geven.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Schoolontwikkeling
  • Leesvaardigheid
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies