NT2: Nederlands als tweede taal

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Om de taal- en leesontwikkeling van uw leerlingen te stimuleren is een brede blik op taal en lezen nodig. Zeker leerlingen die thuis een andere taal spreken hebben onderwijs in de  Nederlandse taal nodig. Het HCO begeleidt u bij het aanleren van alle aspecten van de Nederlandse taal. Veel scholen bieden wel woordenschatonderwijs, maar de Nederlandse taal bestaat uit meer dan alleen woorden. Om de taal machtig te worden moet je bijvoorbeeld ook weten:

 • Hoe zinnen in het Nederlands zijn opgebouwd;
 • welk lidwoord je wanneer gebruikt;
 • hoe je klankonderwijs kunt bieden om de Nederlandse klanken eigen te maken en het leesproces te versnellen;
 • hoe je het woord er gebruikt in het Nederlands;
 • hoe je in het Nederlands verkleinwoorden maakt met -pje, -tje of -je;
 • hoe je in het Nederlands meervoud vormt.

Zeker op scholen met een hoog percentage anderstalige kinderen is het noodzakelijk deze basis van het Nederlands te onderwijzen. Omdat deze basis verondersteld wordt om met de rest van het onderwijs maar ook met de gewone taalmethode mee te kunnen doen. In Den Haag hebben wij in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met NT2 onderwijs door onze nauwe samenwerking met scholen die schakelklassen hebben en nieuwkomers opvangen.

Programma's en uitgaven
Op grond van praktijkervaring en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek hebben NT2-experts van het HCO de volgende programma’s en uitgaven ontwikkeld:

 • Zien is Snappen (materiaal, scholing, begeleiding).
 • Horen, Zien & Schrijven (educatie uitgaven).
 • Woorden in Prenten (materiaal, scholing, begeleiding). 
 • Mr. Bean (educatieve uitgave).
  Bij al deze programma’s bieden onze experts training en begeleiding bij de invoering.

Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden binnen een breed aanbod van trajecten op maat over de volgende onderwerpen:

 • Begrijpend luisteren en lezen.
 • Woordenschat en de taalrijke leeromgeving.
 • Is uw school NT2-proof?
 • Mondelinge taalvaardigheden.
 • Hoe richt ik mijn groep voor nieuwkomers en/of schakelklas in?

Op eigen locatie
Over de mogelijkheden voor training en coaching bij u op school kunt u contact opnemen met een van onze experts.

Post HBO-opleiding Nederlands voor anderstaligen (NT2)  in het primair onderwijs
De aandacht voor het onderwijs Nederlands als Tweede Taal aan anderstaligen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarmee ook de vraag naar NT2-specialisten. Nederlands als Tweede Taal is een eigen vak geworden met een eigen didactiek en met speciaal daarvoor ontworpen leermiddelen. Het belang van deskundig opgeleide leerkrachten is dan ook groot.

Het HCO verzorgt samen met verschillende hogescholen in Nederland de Post HBO-opleiding Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) in het primair onderwijs. Wilt u weten waar voor u de dichtstbijzijnde opleiding is, neem dan contact op met Kim Cober.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Sector(en)
 • VMBO
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerling
 • meer
Recensies