Leren zichtbaar maken/ John Hattie

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Congres / conferentie

Beschrijving

John Hattie: ‘Visible learning= When teachers see learning through the eyes of the student. And when students see themselves as their own teachers.’

HCO introduceert samen met partnerorganisaties Bazalt, RPCZ en OnderwijsAdvies het werk van John Hattie in Nederland en Vlaanderen. Een groep van 9 experts van de Bazaltgroep is opgeleid en gecertificeerd door het team van John Hattie. Zij verzorgen  trainingen, geven advies en bieden begeleiding aan besturen, teams en individuele leraren. Dit doen zij op een inspirerende manier waarin zij wetenschap koppelen aan de praktijk van de school.
 
John Hattie, een onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland, deed meer dan 1000 meta-analyses van 50.000 onderwijsonderzoeken waarbij van 240.000.000 leerlingen wereldwijd gegevens zijn verzameld. Op grond van een meta-analyse van onderzoeksgegevens berekende Hattie bijvoorbeeld welk effect bepaalde invloeden hebben op het leren van kinderen. Het eigen leerproces kunnen beoordelen is het belangrijkste om de leerprestaties te kunnen verhogen. Het gaat om leerlingen die inzicht hebben in hun eigen leren en steeds weten wat hun volgende stap zal zijn. De uitkomsten sluiten vaak aan op wat we al wisten, maar zijn deels ook verrassend en vernieuwend. Zijn inzichten en aanpak zijn met succes geïntroduceerd in o.a. de VS, Denemarken en Groot-Brittannië.

Programma Visible Learning Plus
Hattie stelt dat elke leraar en elke school in staat is om de impact van het onderwijs zichtbaar te maken én te vergroten. Hij ontwikkelde daarvoor het trainingsprogramma Visible Learning Plus, dat uit verschillende onderdelen bestaat. We richten ons hierbij op het niveau van zowel de school als de individuele leerkracht/leraar. Hoe meer mensen in uw school actief betrokken zijn, hoe groter de impact van dit programma. Wilt u meer weten over dit trainingsprogramma of wilt u deelnemen, ga naar www.lerenzichtbaarmaken.nl of neem dan contact met ons op.

Het boek Leren zichtbaar maken
In zijn boek Leren zichtbaar maken (vertaling van Visible Learning for teachers) focust John Hattie op wat leraren kunnen doen om hun impact op het leren van kinderen te vergroten:

 • een lijst met 150 invloeden die meer of minder effect hebben op het leren van kinderen;
 • een checklist van 43 onderwerpen waarmee leerkrachten hun eigen impact op het leren kunnen verbeteren;
 • concrete instructie voor het voorbereiden, het starten, het verloop en het einde van de les;
 • denkkaders voor leraren, schoolleiders en systemen.

Van het boek is ook een beknopte uitgave beschikbaar. Daarnaast kunt u bij ons ook het boek ‘De impact van Leren zichtbaar maken’ bestellen  en "Leren zichtbaar Maken met de kennis over hoe wij leren", de Nederlandse vertaling van de nieuwste uitgave van John Hattie.

Voor meer informatie over een boek of bestelling van boeken, ga naar www.hco.nl en klik op webshop.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Leerkracht
Recensies