Didactiek en klassenmanagement

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

De diversiteit aan onderwijsbehoeften binnen een groep is enorm. Met de ontwikkelingen rondom passend onderwijs wordt het nog belangijker voor leerkrachten om tegemoet te komen aan deze verschillen.

‘Optimaal inspelen op de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen in de groep’ vraagt om vakmanschap. Vakmanschap dat zich kenmerkt door succesvolle instructies en lesactiviteiten, waarbij leerlingen ook worden geholpen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Daarnaast draait het om effectief pedagogisch handelen: hoe draag je bij aan een positief groepsklimaat, waarin de leerlingen zo goed mogelijk tot leren kunnen komen.

Veel leerkrachten hebben de juiste combinatie van didactiek, klassenmanagement en pedagogisch handelen in de vingers. Maar misschien kunt u nog net iets extra’s gebruiken. Of heeft u behoefte aan uitwisseling van praktijkervaring met deskundige collega’s.

Het HCO kan teams en individuele leerkrachten ondersteunen bij het vormgeven van effectieve didactiek en een sterk en veilig klassenmanagement. Over de mogelijkheden voor training en coaching bij u op school kunt u contact opnemen met een van onze experts. Onze interventies zijn gebaseerd op dat wat uit onderzoek en praktijk bewezen effectief blijkt. Daarbij putten we uit bronnen zoals het werk van Marzano (Wat werkt op school), Kagan (Cooperatief leren) en Hattie (Leren zichtbaar maken).

 

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Schoolontwikkeling
 • Sector(en)
 • VMBO
 • MBO
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
Recensies