Taal | Differentiëren met taalfontein

Beschrijving

U hebt de methode Taalfontein minimaal één jaar geleden ingevoerd en wilt het taalonderwijs nadrukkelijk vormgeven in onderscheiden niveaus. U wilt uw team toerusten om leerlingen op een juiste wijze in te delen in niveaus, zodat ze binnen Taalfontein onderwijs op maat krijgen. De zwakke taalleerders moeten tegemoet gekomen worden en de sterke taalleerders moeten voldoende uitgedaagd worden binnen Taalfontein.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Schoolontwikkeling
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies