Rekenproblemen en dyscalculie

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Leerlingenzorg

Beschrijving

Kinderen doen al vroeg ervaring op met getallen en hoeveelheden. De meesten kunnen de basisschool zonder al te grote aanpassingen doorlopen. Een klein percentage kinderen heeft echter zoveel moeite met rekenen dat dit op een stoornis in het leren kan wijzen: een rekenstoornis of dyscalculie.

Hoe gaat u om met deze leerlingen, wat kunt u ze bieden? De in dyscalculie gespecialiseerde onderwijsadviseurs van het HCO kunnen scholen ondersteunen bij de implementatie van effectief onderwijs- en zorgbeleid voor kinderen met rekenproblemen. Daarnaast kunnen zij u helpen bij psychologisch en rekendiagnostisch onderzoek. Dit onderzoek biedt scholen en ouders een helder beeld van het rekenniveau van deze leerlingen en hun onderwijsbehoeften.

Bij zeer hardnekkige rekenproblemen kan dyscalculie na verloop van tijd worden vastgesteld. Een diagnose dyscalculie werkt niet remmend op de verdere ontwikkeling van de leerling, integendeel: een dyscalculieverklaring biedt juist nieuw perspectief.

Sinds 2011 is het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie beschikbaar. Dit protocol is geschikt om tot optimale afstemming voor kinderen met rekenproblemen te komen. De HCO werkwijze dyscalculieonderzoek sluit aan bij dit protocol.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Rekenen / dyscalculie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Ouder / verzorger
Recensies