Afstemmen op kinderen met (speciale) onderwijsbehoeften

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

In augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Het bieden van passend onderwijs vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht. Met handelingsgericht werken (HGW) stemmen leerkrachten hun onderwijs af op de onderwijsbehoeften van álle leerlingen.

U leert kinderen in kaart brengen en hun (speciale) onderwijsbehoeften te vertalen in te leren vaardigheden. De nadruk ligt op signalering en de aanpak in de klas en op school. De cursus bestaat uit theorie en een praktische invulling. Voorbeelden uit uw eigen praktijk en het uitwisselen van ervaringen spelen een grote rol.

In de bijeenkomsten komen achtereenvolgens aan bod:
• oriëntatie op afstemming
• afstemmen op intelligentie
• executieve functies
• informatieverwerking
• gedragsproblemen: sociaal-emotioneel
• gedragsproblemen: ordeverstorend en agressief gedrag

Opbrengsten

U krijgt kennis en vaardigheden om uw onderwijsaanbod af te stemmen op kinderen met (speciale) onderwijsbehoeften.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Werkproces(sen)
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Omgaan met gedragsproblemen
Recensies