Dyslexiespecialist op school

Beschrijving

Om de zorg voor dyslectische leerlingen structureel vorm te geven is specialistische kennis nodig. De dyslexiespecialist op school kan een optimale zorgstructuur opzetten rondom dyslexie.
De cursus bestaat uit drie modules en omvat 11 bijeenkomsten.

Na afloop van deze cursus beschikt u over theoretische kennis over dyslexie en bent u in staat om (ernstige) lees- en spellingproblemen te signaleren en handelingsgericht te diagnosticeren. De ‘Dyslexiespecialist op school’ kan onder supervisie een onderkennende diagnose dyslexie stellen. Daarnaast ontvangt u handreikingen voor het omgaan met dyslexie en bouwstenen voor het schoolbeleid.

Cursus in 2014 herzien
Mede door de komst van de vergoedingsregeling voor dyslexie in de zorgverzekeringen kunnen cursisten alleen de onderkennende diagnose onder supervisie stellen. De uiteindelijke diagnose wordt gesteld door de psycholoog of orthopedagoog van OBD Noordwest.

Certificaat
U ontvangt een certificaat op basis van voldoende beoordeling van een handeligsgericht lees- en spellingonderzoek of de onderkennende diagnose van het dyslexieonderzoek. Aanwezigheid minimaal 80% en een actieve deelname.

Opbrengsten

U krijgt kennis en vaardigheden voor de rol van Dyslexiespecialist op school. U leert een optimale zorgstructuur opzetten rondom dyslexie. U leert onder supervisie een onderkennende diagnose dyslexie te stellen.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Friesland
  • Noord-Holland
  • Zuid-Holland
  • Specialisme
  • Taal / dyslexie
Recensies