Onderzoek leerlingen

Beschrijving

Soms is het nodig om door middel van een pedagogisch-didactisch onderzoek meer inzicht te krijgen in de achtergrond van een leerprobleem en de ondersteuningsbehoeften van een leerling. 

Onze orthodidacten hebben veel ervaring in het afnemen van pedagogisch-didactische onderzoeken en hebben up-to-date testmateriaal tot hun beschikking. 

Een pedagogisch-didactisch onderzoek wordt aangevraagd wanneer er meer inzicht nodig is in de problematiek rond de leerling om zodoende adequate hulp te kunnen verlenen.

Een pedagogisch-didactisch onderzoek vindt plaats bij:

  • Specifiek didactische problemen
  • Gedrags- en werkhoudingsproblemen
  • Overgangsbeslissingen

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Zuid-Holland
  • Specialisme
  • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
  • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
Recensies