Rekenen | Realistisch Rekenen

Beschrijving

In de praktijk ervaart u dat het werken met een hedendaagse rekenmethode uiterst boeiend kan zijn, maar soms ook behoorlijk complex. Hoe buiten we rijke contexten uit? Hoe maken we de instructie optimaal effectief? Waar liggen de mogelijkheden en de grenzen van interactie bij rekenen? Hoe kan ik verantwoord differentiëren? En dan zijn er nog de school- of leraarspecifieke werk- en knelpunten, die de aandacht vragen. Praktische begeleiding op de werkvloer is hierbij in uw situatie nodig en gewenst.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Verbanden
  • Verhoudingen
  • Schoolontwikkeling
  • Getallen
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies