Gesprekken met ouders: handelingsgericht communiceren

Type

Adviestraject

Beschrijving

Een grote ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van uw leerlingen. Dat blijkt uit allerlei landelijke onderzoeken. Daarnaast is ouderbetrokkenheid ook  één van de speerpunten van handelingsgericht werken. Aan de basis van die ouderbetrokkenheid staat goede communicatie met ouders. In deze cursus werken we aan het verbeteren van gesprekken met ouders. U krijgt informatie en verbetert uw gesprekstechnieken. Daarbij maken we gebruik van beeldmateriaal. In vijf bijeenkomsten komen de volgende vragen aan bod:

 • hoe bouwt u aan een goede relatie met ouders?
 • welke attitude geeft een positief karakter aan het gesprek?
 • hoe bouwt u een goed gesprek op?
 • welke interventies past u op het juiste moment toe?
 • hoe gaat u om met onder andere overrompelend of veeleisend gedrag van ouders?
 • hoe voert u verschillende gesprekken het meest efficiënt?

Doelgroep
Schoolteam, directeur, leerkracht, intern begeleider

Opbrengsten

Doel

U verwerft kennis en vaardigheden voor handelingsgerichte communicatie met ouders


Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Werkproces(sen)
 • Voeren van een oudergesprek
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
Recensies