Ouderbetrokkenheid

Type

Adviestraject

Beschrijving

Vanuit uw wensen kijken we naar ouderbetrokkenheid. Wat past bij de visie van de school, welke vormen kan het aannemen en wat vergt het van zowel het team als de ouderpopulatie van uw school om die betrokkenheid te bereiken.

In dit traject werken we resultaatgericht aan contact en samenwerking tussen ouders en school middels planning, uitvoering en evaluatie. Dit betekent een traject dat exact past op wat er in uw situatie nodig is om te komen tot een positieve houding ten opzichte van uw school en het verhogen van het zelfvertrouwen en het algemene functioneren van de leerlingen.

Doelgroep
Directie en team

Opbrengsten

Doel
U leert hoe u de ouderbetrokkenheid kunt verbeteren.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Werkproces(sen)
 • Voeren van een oudergesprek
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
Recensies