Pesten lossen we samen op

Prijs

Op aanvraag

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Ik voel me niks waard’
‘Ik heb geen zin meer in die rotschool’
‘Hij vraagt er toch zelf om?!’
‘Vindt u het normaal dat zij zich altijd overal mee bemoeit zonder dat we daar om vragen?!’
‘Tot groep 5 waren we vriendinnen ja, maar sinds ze met Esmee omgaat roddelt ze met iedereen over mij. Van mij kunnen zij en haar moeder doodvallen’

Heftige uitspraken waarop je als leerkracht weinig invloed lijkt te hebben. Het kan de sfeer in de klas volledig verzieken, terwijl je een positieve sfeer van wezenlijk belang vindt om goed onderwijs te kunnen geven. Reacties op pestsituaties blijven meestal beperkt tot het straffen van de pester(s). Meestal lost deze aanpak weinig op. Pesters die worden gestraft nemen soms wraak, gaan onopvallender te werk (ook via internet en mobiele telefoon) en het verschuift naar situaties buiten de school.
Het traject ‘Pesten lossen we samen op’ vermijdt het straffen van de pesters en meelopers. Het is een oplossinggerichte aanpak waarbij uitgegaan wordt van het vergroten van empathie. De gevoelens van de gepeste staan centraal. Met behulp van een gekozen steungroep, inclusief de pester(s), wordt sterk een beroep gedaan op de gedeelde verantwoordelijkheid van de groepsleden. In verschillende stappen wordt het nare gevoel van alle betrokkenen weggenomen en hiermee ‘verdampt’ ook het cyberpesten. 

Opbrengsten

Naast een oplossingsgerichte interventie heeft deze aanpak tevens een preventieve uitwerking en is daarom zeer geschikt voor een schoolbrede invoering.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Pesten
 • Sociale competentie
 • Sector(en)
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • VMBO
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies