Handelingsgericht leerlingonderzoek

Beschrijving

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van een leerling? Bijvoorbeeld over het gedrag, de sociale omgang met andere kinderen of over het leren? Ons team van orthopedagogen en psychologen kan ondersteuning en advies bieden op diverse gebieden.

Samen met ouders en school bekijken we wat precies de vraag is en op welke manier daar een oplossing voor te vinden is. Soms gaat het dan om het voeren van enkele gesprekken met de ouders en/ of het kind. In andere gevallen kan er onderzoek gedaan worden naar leerproblemen (o.a. dyslexie en dyscalculie), begaafdheid of naar gedrags- of emotionele problemen. Vervolgens wordt er een analyse gemaakt van belemmerende en stimulerende factoren en worden er handelingsgerichte adviezen geformuleerd.

Met ouders en school worden deze adviezen vervolgens besproken. Er worden afspraken gemaakt over de manier waarop alle betrokkenen, inclusief het kind, een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de ervaren problemen.

Opbrengsten

Doel is om een helder beeld te krijgen van de oorzaken van de belemmeringen, maar vooral om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen, waaraan ouders, kind en leerkracht allen een bijdrage kunnen leveren.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Gedragsproblemen
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Taal / dyslexie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • VMBO
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Leerkracht
Recensies