Logopedie

Beschrijving

De preverbale logopedie voor 2 tot 4 jarigen neemt een belangrijke plaats in binnen ons aanbod. Dit betekent participatie binnen het CJG en/of consultatiebureau in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg en de gemeenten. Ook voert OnderwijsAdvies ondersteunende activiteiten uit in (VVE) peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Daarnaast is ouderparticipatie bij de taalstimulering van kinderen een belangrijk onderdeel binnen ons aanbod.

In aansluiting op bovenstaande vindt er screening en follow up plaats voor 4 tot 12 jarigen.

 

Naast preventieve logopedie levert OnderwijsAdvies curatieve logopedie voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar.

 

Om een optimale verwerving van een tweede taal te ondersteunen heeft oA logopedie een aanbod voor de schakelklas. Leerling, leerkracht en ouders krijgen begeleiding en advisering bij een vertraagd verlopend tweede taalverwervingsproces. Signalering en onderscheid leren maken tussen een normale en afwijkende tweedetaalverwerving is ook een aspect van dit aanbod. Daarnaast is er hulp bij de intakegesprekken met de ouders.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Taal / dyslexie
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerling
Recensies