IKC-club

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

De IKC-club is een lerend netwerk van professionals die werken aan integrale kindcentra. Twee keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met een stimulerend programma en om informatie en ervaringen uit te wisselen. 

De IKC-club komt twee keer per jaar bij elkaar. 

Voor wie?

De IKC Club is een lerend netwerk van professionals die werken aan integrale kindcentra (scholen, schoolbesturen, peuterspeelzalen, kinderopvang, gemeenten en anderen). Twee keer per jaar is er een bijeenkomst met een stimulerend programma en om informatie en ervaringen uit te wisselen. 

Achtergrond

Het clusteren van voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar in een kindcentrum is een doorgaande trend. Steeds meer peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en scholen zoeken naar effectieve vormen om samen te werken: hoe kunnen we een voorziening creëren waar peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs zo integraal mogelijk samenwerken, met zo min mogelijk institutionele belemmeringen? Om informatie en ervaringen uit te wisselen is Sardes in 2012 gestart met de IKC Club.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Opvoedondersteuning
  • Brede school
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies