VVE-programma’s

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Beschrijving

Al een groot aantal jaar werken experts op het HCO met programma’s om te helpen een vloeiende overgang en een doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar de basisschool te realiseren. Binnen deze programma’s wordt gewerkt aan kennis en vaardigheden op het gebied van NT1 en NT2, woordenschat, mondelinge communicatie, beginnende geletterdheid, gecijferdheid en sociaal emotionele ontwikkeling.
Begrippen die binnen dit kader een plaats zouden kunnen vinden zijn: kindvolgsystemen, Cirkel doelen, observeren, basisontwikkeling, interactief voorlezen, klassenmanagement, spelbegeleiding, ontwikkelingsgebieden, etc.

Het HCO werkt met de volgende programma’s:

 • Kaleidoscoop.
 • Piramide.
 • Startblokken.
 • Ko Totaal (Puk en/of Ko).
 • Schatkist nieuw en Puk.
 • Zorgstructuur van 2 naar 3.
 • Training Pedagogisch Didactisch Onderzoek (jongste en oudste kleuters).
 • Kleuterplein.
 • Beweegkriebels en beweegplezier.
 • Kwaliteitszorg VVE.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Doorlopende leerlijnen
 • Woordenschat
Recensies