Opbrengstgericht Werken (OGW)

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Beschrijving

Wanneer u wilt werken aan hogere leeropbrengsten door het onderwijs zo in te richten dat er ook daadwerkelijk effectievere leerprocessen ontstaan, dan vindt u hier de juiste aanpak.
Opbrengstgericht werken is een manier om de onderwijskwaliteit en de leerlingresultaten te verbeteren. Maar wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat in de groep, je school en op bestuursniveau? In het starttraject wordt verteld aan welke onderdelen van de school je kunt werken en hoe je tot verbetering kunt komen. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan:

 • het gebruiken van toetsresultaten;
 • doelen stellen;
 • heldere overzichten van toetsresultaten;
 • inrichten organisatie rekenonderwijs;
 • inrichten organisatie taal/lees onderwijs.

In concrete zin leidt deze aanpak tot het volgende:
A) Starttraject OGW:

 • intake directie;
 • nulmeting/quickscan (‘waar staat de school t.o.v. OGW?’);
 • opstellen actieplan.
 • infovergadering team OGW.

B) Vervolgtraject OGW op basis van het opgestelde actieplan
met als aandachtsgebieden het uitvoeren en monitoren van het actieplan, procesbegeleiding en ondersteuning en coaching van de veranderende leraar.

Op eigen locatie
Het HCO organiseert veel professionalisering op maat. Over de mogelijkheden voor training en coaching bij u op school kunt u contact opnemen met een van onze experts.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Management
 • Schoolontwikkeling
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
Recensies