Engels op de basisschool

Beschrijving

Kleuters die in het Engels praten en spelen; je komt ze steeds vaker tegen op Nederlandse basisscholen. Meer en meer scholen kiezen ervoor om Engels bij jonge kinderen aan te bieden. Het leren van een taal gaat namelijk veel sneller en gemakkelijker bij deze kinderen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het leren van een extra taal de ontwikkeling van de Nederlandse taal niet negatief beïnvloedt. Integendeel zelfs.

Spelenderwijs Engels leren                                                              

En hoe ziet dat eruit, Engels in groep 1? In de onderbouw krijgen kinderen geen Engelse les. Leerkrachten gebruiken Engelse liedjes en spelletjes in het reguliere programma. Op deze manier verwerven kleuters de taal spelenderwijs. En de resultaten zijn opvallend. Kinderen die al vroeg beginnen met Engels hebben zo al snel een grote woordenschat en in veel gevallen ook een accentloze uitspraak. Op veel scholen wordt deze speelse werkwijze in de middenbouw voortgezet. In de bovenbouw wordt Engels dan een echt schoolvak.

Is Engels in de onderbouw wel voor alle kinderen geschikt en gaat het niet ten koste van de ontwikkeling van Nederlands? Een veel gehoorde vraag waar een duidelijk antwoord op gegeven kan worden. Onderzoek (Goorhuis en De Bot) wijst namelijk uit dat zelfs kinderen die thuis nog een andere moedertaal spreken en daarbij lessen in het Engels krijgen niet achterblijven in het Nederlands. Sterker nog: taalzwakke leerlingen én kinderen die thuis een andere taal spreken, hebben er baat bij.

RPCZ, HZ en EarlyBird*

RPCZ biedt samen met de Hogeschool Zeeland en de organisatie EarlyBird, een uitgebreid pakket aan activiteiten om Engels op school een vaste plaats te geven. Dit pakket bestaat onder andere uit voorlichting aan teams en ouders, aanschaf van materialen, coaching en scholing van leerkrachten en hulp bij het maken van leerplannen. Wanneer u hierover meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Monique van der Knaap (tel. 0118-480829) of uw relatiemanager.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Zeeland
  • Specialisme
  • Moderne Vreemde Talen (MVT)
Recensies