Persoonlijkheidsonderzoek

Prijs

€ 506,- per dagdeel

Duur

Maatwerk

Type

Leerlingenzorg

Beschrijving

Middels  een persoonlijkheidsonderzoek worden aspecten van de persoonlijkheid beschreven.

Als ouders of leerkrachten meer zicht willen op het welbevinden of het probleemgedrag van een kind  en men consultatief niet voldoende handreikingen krijgt dan kan men besluiten verder onderzoek te laten doen naar aspecten zoals : emotionele stabiliteit , extraversie/introversie, openheid voor ervaringen, nauwkeurigheid, altruïsme, cognitie, werkgeheugen. Maar ook meer schoolgerelateerde aspecten zoals  taakwerkhouding, faalangst, motivatie welbevinden, interesse kunnen deel uitmaken van een persoonlijkheidsonderzoek

Onderzoeksvragen kunnen ook  betrekking hebben op psychopathologie:  zoals AD(H)D en Autisme.

 

Opbrengsten

 • Samen met ouders  ( en school) worden de  onderzoeksvragen opgesteld.

 • In het adviesgesprek worden de onderzoeksbevindingen en de consequenties voor begeleiding thuis en op school in termen van ondersteuningsbehoeften besproken.

 • Er wordt een onderzoeksverslag gemaakt.

 • Er worden handelingsadviezen gegeven.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Gelderland
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Speciaal onderwijs
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
Recensies