Onderzoekend leren

Prijs

Op aanvraag

Duur

Maatwerk

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Door leerlingen zelf het proces van onderzoek te laten ervaren, ontdekken ze hoe (wetenschappelijke) kennis tot stand komt , leren ze om een onderzoek uit te voeren en construeren ze kennis over wetenschappelijke concepten en leerinhouden. Deze manier van leren stimuleert de intrinsieke motivatie, omdat ze zelf actief aan de slag kunnen met dingen ontdekken en onderzoeken die aansluiten bij hun interesse.

 

Het onderzoekend leren bevordert tevens een onderzoekende houding, doordat leerlingen gestimuleerd worden om iets te willen begrijpen, te willen bereiken, kennis over iets te willen opdoen, vernieuwend te willen zijn en te willen weten hoe het precies zit (Van Rijst, 2007). Daarnaast worden‘21ste-eeuwse’ vaardigheden ontwikkeld zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid (Verkenningscommissie, 2013).

Opbrengsten

Deze aanpak bouwt voort op het de aanpak zoals beschreven door Peeters en Meijer in boek 3 van de Boekenreeks ‘ Wetenschappelijke doorbraken de klas in'.

De school neemt in een viertal bijeenkomsten kennis van de didactiek van onderzoekend leren en gaat aan de slag met een praktische aanpak. Er wordt gebruik gemaakt van onderzoekswerkbladen en 'good practice' projecten die op video staan.

De koppeling aan de bestaande praktijk van de school is het uitgangspunt. Daarbij wordt aangesloten bij:

 • Het groepsplan;

 • Interactieve gedifferentieerde, directe instructie (IGDI);

 • Coöperatieve werkvormen;

 • Zelfstandig werken.


Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Gelderland
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Techniekonderwijs
 • Wereldoriëntatie
 • Werkproces(sen)
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Een zelfstandige werkles geven
 • Het toepassen van coöperatieve leervormen
 • Inrichten en organiseren van de klas
 • Nabespreken van een werklestaak
 • Voorbereiden van een instructieles
 • Werken met projectgroepen in de klas
 • meer
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Lesgeven in leerstrategieën
 • Ontwerpen van een uitdagende leeromgeving
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Schoolleiding
Recensies