Implementeren van en nieuwe rekenmethode

Prijs

Standaardtarief € 506,- per dagdeel

Duur

maatwerktraject

Type

Adviestraject

Beschrijving

De nieuwe rekenmethode wordt pas een succes als de leerkrachten deze op de juiste manier kunnen gebruiken. Dit betekent dat ze bekend moeten worden met de uitgangspunten, doelstellingen, leerlijnen en werkwijzen. De leerkracht moet in staat zijn de lessen vorm te geven zoals in de lesbeschrijving beschreven staat. Op schoolniveau zullen afspraken moeten worden gemaakt rondom het werken met de nieuwe rekenmethode. BCO probeert in een implementatietraject dwarsverbanden te leggen bijvoorbeeld met Handelingsgericht werken; een traject hoeft dus niet op zichzelf te staan. In de bijeenkomsten wordt een balans gezocht tussen het oplossen van de "dagelijkse" knelpunten van leerkrachten enerzijds en anderzijds de praktische vertaalslag naar goed rekenwiskundeonderwijs maken. Begeleiding kan bestaan uit vergaderingen, maar juist ook klassenbezoeken kunnen een belangrijk onderdeel zijn.

Opbrengsten

 • De lkr zijn in staat de lessen vorm te geven zoals in de lesbeschrijving beschreven staat
 • De school legt vast, in een rekenlogboek welke afspraken gemaakt worden rond het werken met de methode.
 • De school kan de vertaalslag maken van de methode naar goed rekenwiskundeonderwijs.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Gelderland
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Meten en meetkunde
 • Schoolontwikkeling
 • Beginnende gecijferdheid
 • Werkproces(sen)
 • Vergaderen met het team
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Plannen en behalen van onderwijsdoelstellingen
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Lesgeven in leerstrategieën
 • Planmatig werken
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
Recensies