Kindermishandeling meldcode

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Maar liefst 107.000 kinderen in Nederland zijn slachtoffer van kindermishandeling. Dat is niet om vrolijk van te worden, integendeel, het is bedroevend en onaanvaardbaar. Een kind dat mishandeld wordt of zich in een zorgwekkende opvoedsituatie bevindt, vraagt meestal niet zelf om hulp. Ouders doen dit vaak ook niet. Kindermishandeling kan leiden tot ernstige en blijvende psychische en lichamelijke schade. Hoe word je je bewust van eigen mogelijkheden om iets tegen kindermishandeling te doen en verlaag je de drempel om actie te ondernemen?

Heb je als professional op school of kindercentrum te maken met kindermishandeling, dan kunnen verschillende emoties vechten om voorrang: boosheid, ongeloof, verdriet, machteloosheid, woede en zelfs angst. 

De training "Omgaan met vermoedens van kindermishandeling" vraagt aandacht bij alle betrokkenen voor het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling en heeft als doel het alert en handelingsbekwaam maken en houden van betrokkenen in de omgeving rondom het kind.

Opbrengsten

Na het volgen van de training:

 • heb je kennis over de verschillende aspecten van kindermishandeling en huiselijk geweld; 
 • heb je inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
 • ken je je taken en grenzen en kun je verantwoordelijkheid nemen;
 • ben je in staat om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie;
 • kun je samenwerken met interne en externe partners zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling;
 • ben je in staat signalen en zorgen te bespreken met ouders en/of kind/jongere.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Overijssel
 • Drenthe
 • Friesland
 • Groningen
 • Specialisme
 • Mishandeling
 • Sector(en)
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • MBO
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerling
 • meer
Recensies