Beeldcoaching (voorheen VIB) Kijk op kracht

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Met  Beeldcoahcing kan IJsselgroep u ondersteunen. Beeldcoaching helpt actief het onderwijs in de klas te verbeteren. We staan naast u, niet alleen om problemen te lokaliseren, maar vooral om u te laten zien van wat er allemaal in de klas gebeurt. Beeldcoaching is een manier van coachen die leraren effectief maar vooral leerkrachtvriendelijk vinden.

Beeldcoaching gaat uit van wat u goed kunt. Elke verandering die u realiseert is gebaseerd op uw kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn voor u niet altijd bekend, daarom zoekt u ze samen met de onderwijsadviseur op. Elke docent is daarin uniek. U leert niet alleen van anderen, maar ook van uzelf. Een effectieve manier om dat te doen, is werken met kwalitatief hoogwaardige videobeelden. IJsselgroep beschikt over gecertificeerde adviseurs en opleiders Beeldcoaching. Deze Beeldcoaches hebben een jarenlange ervaring als het gaat om het werken met schoolteams, het werken in groepen die als onveilig worden ervaren, de individuele hulp aan leerlingen, het werken met reïntegrerende docenten en het ondersteunen van interne begeleiders die Beeldcoaching uitvoeren in hun school. Beeldcoaching werkt alleen als het vrijwillig gebeurt; de onderwijsadviseur vraagt altijd om instemming van de betrokkenen. De start is het samen uitwerken van een stappenplan. Dit kan ook betekenen dat teamleden de beelden inbrengen in een schoolteam, waardoor zeer praktische intervisie ontstaat.

 

Opbrengsten

Werkwijze

De start van een Beeldcoachingstraject volgt na een vraag van u als leerkracht, van uw schoolteam of van u als directeur.

Dat kunnen vragen over de klas of de schoolontwikkeling zijn, zoals:

 • Hoe kan ik de sfeer in mijn lessen verbeteren?
 • Deze nieuwe methodiek is moeilijker dan ik dacht, wat moet ik anders doen?
 • Wat kan ik betekenen voor die leerling die storend gedrag vertoont?

De teamvergaderingen verlopen moeizaam voor mij als teamleider. Ik zou graag inzicht krijgen in het verloop ervan.

We leggen een gezamenlijk gekozen praktijksituatie vast op film. De onderwijsadviseur of uzelf analyseert de band. Hier komt een sterkte zwakte analyse van de situatie uit voort. Daarna kijkt u de opname samen terug. Er wordt gekeken of uw vraagstelling op de band zichtbaar is, wat in uw ogen geslaagd en minder geslaagd is. Tot slot kiest u één of twee veranderpunten. Dit kan gaan over het eigen gedrag, over de klassenorganisatie of over de didactiek van het vak.

De Beeldcoach zorgt ervoor dat u concreet formuleert wat er gaat veranderen en dat dit haalbaar is. De verandering van eigen gedrag is moeilijk. Het uiteindelijke doel is een blijvende gedragsverandering bij u in de les, bij de leerlingen of in het team. Een blijvende verandering vraagt meerdere opnames en meerdere gesprekken. Waar contact belangrijk is, maar beter kan, biedt  Beeldcoaching ondersteuning

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Schoolontwikkeling
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • MBO
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Schoolleiding
Recensies