Zwakke scholen versterken en sterke scholen excellent maken!

Prijs

Standaard € 506,- per dagdeel

Duur

maatwerk

Type

Adviestraject

Beschrijving

Ook u dient verantwoording af te leggen over de schoolprestaties. U wilt greep krijgen op die opbrengsten en hoe die binnen uw school tot stand komen. U bent op zoek naar een voor uw school geëigende aanpak, die ook naar de toekomst een duurzame oplossing biedt.

Succesvolle scholen hebben een goed systeem van planning en control en een duidelijke visie op onderwijs.

Daar waar scholen naar behoren presteren zullen wij u helpen om uw school tot een excellente school te laten ontwikkelen. Daar waar een school om welke reden dan ook door het ijs dreigt te zakken, kunnen we u op een realistische en vakbekwame manier helpen om de school weer te versterken. We concentreren ons op teambegeleiding, met als focus opbrengstgericht werken.

Opbrengsten

 • Een schoolfoto
 • Een gedegen praktisch plan van aanpak op basis van een analyse van de schoolfoto
 • en monitor voor de resultaten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Schoolontwikkeling
 • Werkproces(sen)
 • Vergaderen met het team
 • Inrichten en organiseren van de klas
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Kwaliteitszorg beleid
 • Planmatig werken
 • Wat is opbrengstgericht werken
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies