Hoogbegaafd / meerbegaafd kind? Maak er in je groep een uitdaging van!

Prijs

Standaardtarief €506,- per dagdeel

Duur

4 dagdelen

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Zie ik ze wel? Ik wil kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tijdig leren herkennen. Hoe ga ik ermee om in de groep?. Ik wil ze uitdaging bieden. Hoe ga ik om met hun sociaal-emotionele ontwikkeling?

Wat doe ik met onderpresteerders? Hoe ga ik met de ouders van deze kinderen om?Welk beleid moet de school voeren?

In elke groep bevinden zich wel meerbegaafde / hoogbegaafde kinderen. U wilt de kwaliteit van het onderwijs aan deze kinderen verhogen en dit doen in het kader van handelingsgericht werken. Hoe doe ik dat in mijn groep? Ook een 'plusklas' behoort tot de mogelijkheden.

Drie belangrijke pijlers voor meer- en hoogbegaafde kinderen staan centraal: leerstrategieën, denkstrategieën en leren voelen.

Opbrengsten

In een cursus van 4 bijeenkomsten krijgt u veel praktijkvoorbeelden en -kennis aangeboden die u direct kunt toepassen in de eigen groep. Na deze cursus heeft u antwoorden op vragen als:

- Wat is meer- en hoogbegaafdheid?

- Hoe signaleer in meer- en hoogbegaafden kinderen?

- Wat zijn specifieke leer- en persoonlijkheidseigenschappen van hoogbegaafde kinderen?

- Wat zijn mogelijkheden van begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen binnen / buiten de groep. (verrijken, verbreden, verdiepen en / of versnellen).

- Hoe onderken ik specifieke en partiële problemen bij meer- en hoogbegaafde kinderen; (onderpresteren, faalangst, perfectionisme, gedragsproblemen) -

 

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Werkproces(sen)
 • Plannen en behalen van onderwijsdoelstellingen
 • Inrichten en organiseren van de klas
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VVE / Jonge kind
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Planmatig werken
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Lesgeven in leerstrategieën
 • Ontwerpen van een uitdagende leeromgeving
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Pedagogisch medewerker
 • Schoolleiding
 • Leerkracht
Recensies